Heldere en transparante aanpak

Wij streven naar duurzame relatie met onze cliƫnten. Vandaar dat u van ons een heldere communicatie en transparante aanpak mag verwachten. U moet zich comfortabel voelen bij de wijze waarop uw vermogen wordt beheerd.

Maak Kennis Met Ons

Corporate Finance

Begeleiding van bedrijfsopvolgingen en buy-outs etc. vergt de nodige expertise en ervaring. Bij deze trajecten komen veel bedrijfseconomische en fiscale vragen aan de orde zoals onder andere het waarderen van een onderneming en de financiƫle en fiscale structurering, alsmede het financieren van de transactie en het vastleggen van de gemaakte afspraken in de diverse stadia. Het team van ER Capital heeft jarenlange ervaring en is zeer regelmatig vanuit diverse rollen bij dit soort transacties betrokken geweest zodat veel ervaring en deskundigheid is opgebouwd.


Bedrijfs(her)financiering

In de huidige tijd is het voortzetten van bestaande financieringen en het arrangeren van nieuwe/ uitbreiding van financiering geen vanzelfsprekendheid meer. Het gezamenlijk met ER Capital oppakken van deze problematiek verhoogt de slagingskans en biedt uitzicht op betere afspraken met de financiers.


Bedrijfssanering/vijf voor twaalf redding

Het redden van een onderneming vanuit een vijf voor twaalf situatie vergt ervaring, deskundigheid en snelheid van handelen. Pijnlijke besluiten moeten snel maar weloverwogen genomen en bovenal goed en doortastend uitgevoerd worden. Het team van ER Capital heeft veelvuldig ondernemingen bijgestaan in dit soort trajecten en heeft bovendien goede contacten met financiers en investeerders om indien nodig een aanvullende financiering te arrangeren.