De sector verzekeraars heeft een neutrale weging in ons beleid. De sector heeft een weging van 7.5 procent. Onze top-picks zijn:

• Aegon
• AXA
• Nationale Nederlanden

De verzekeringssector zal de komende jaren structureel blijven veranderen. Meerdere technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen, een veranderend klantgedrag en de veranderende wet- en regelgeving hebben hun weerslag op de sector.

• Solvency II stelt hoge eisen aan het Tier1 vermogen
• De individuele levensverzekering heeft zijn tijd gehad en de concurrentie bij Schade is enorm
• Lage rente beïnvloedt negatief het verdienvermogen van de verzekeraars vanwege de uitstaande, gegarandeerde verplichtingen.
• SureTech startups dreigen verzekeraars de kaas van het brood te eten
• Ook Verzekeraars zullen hun organisatie aan de nieuwe tijd moeten aanpassen
• Nieuwe ronde van consolidatie komt er in Europa aan.

Waar in bankenland fintechs de gevestigde orde hebben opgeschud, zo doen de insurtechs dat bij de verzekeraars. Hun opkomst gaat pijlsnel. In 2011 wisten insurtechs voor een van $ 140 miljoen aan investeringen aan te trekken, in 2015 ging het al om een bedrag van $ 2,7 miljard. De gemiddelde investering per insurtech steeg in die jaren van $ 5 miljoen naar $ 22 miljoen. Ongeveer 46% van de nieuwkomers is actief in de Verenigde Staten, 40% in Europa en slechts 14% is actief in Azië. De verwachting is echter dat dit deel van de wereld in de komende jaren een snelle groei zal laten zien. Insurtechs zijn actief in alle segmenten van de verzekermarkt met een bijzonder accent op Property & Casualty.


Evenals hun fintechtegenpolen hebben de insurtechs zich aanvankelijk vooral gericht op het retailsegment. Ze maken daarbij gebruik van online en mobiele kanalen en van digitale technologieën om vooral de millennials aan zich te binden. Die waarderen vooral het gemak van de dienstverlening. Insurtechs zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. De millennials hebben in tegenstelling tot hun ouders weinig behoefte aan persoonlijk contact en hechten weinig aan een bezoek aan een intermediair. Geleidelijk aan beginnen insurtechs hun aandacht te verleggen naar het zakelijk segment en dan in het bijzonder het MKB.

Insurtechs richten zich vooral op het verzekeren van risico. Daarbij maken ze gebruik van technologieën als telematica en the Internet of Things. Ze bieden nieuwe producten aan die opereren op het snijvlak van smart devices en gedrag dat het risico minimaliseert, zoals meters die het calorieverbruik meten en sensoren die in huis waarschuwen voor wateroverlast of brand. Ze bieden deze gecombineerde producten en diensten aan met een korting. De kracht van de insurtechs schuilt in hun vroegtijdige omarming van nieuwe technologieën. Alles draait om het digitale interface voor verkoop en dienstverlening. Nieuwe technologieën stimuleren ook innovaties, zoals micro insurance, peer-to-peer insurance en usage-based insurance. Ook maken ze gebruik van technologieën als machine-learning en robo advisory.

 

De gevestigde maatschappijen lopen in dezen ver achter. Ze zijn nog in het stadium van het bestuderen van de mogelijkheden. Zodoende vormen de insurtechs een groeiende bedreiging voor de gevestigde orde. Insurtechs zijn efficiënt en flexibel en ze zijn erg innovatief. En er is beslist wat te halen in de verzekersector. Wereldwijd bedraagt het premievolume $ 4 biljoen. De meeste insurtechs zijn actief in markten die amper sneller groeien dan het bruto binnenlands product. Insurtechs vallen deze markten aan door nieuwe producten of diensten aan te bieden of door de kosten te verlagen met behulp van digitale interfaces. Nieuwe technologieën maken het ook mogelijk nieuwe markten aan te boren. Bima, een mobiele microverzekeraar uit Zweden, biedt in opkomende markten de mogelijkheid van het mobiel afsluiten van verzekeringen. Bima is met deze dienstverlening in 2011 gestart en bedient nu 20 miljoen mensen in 15 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het succes van Bima maakt twee ontwikkelingen duidelijk. Insurtechs zullen dankzij hun digitale aanpak marktaandeel winnen, maar door hun innovatieve aanpak kunnen ze de groei in de sector verhogen.De kracht van de insurtech, het is al vaker gezegd, schuilt in zijn omarming van de digitale wereld! Daarenboven torsen ze geen verleden met zich mee. Van meet af aan hebben ze zich de nieuwste digitale technologieën toegeëigend die duidelijk waarde toevoegen. Zo kunnen ze gepersonaliseerde producten en diensten aanbieden. Een bedrijf als Cuvaa biedt zijn klanten een autoverzekering per uur aan. Klanten kunnen deze dienst via de mobiele telefoon aanschaffen. Een bedrijfje al FitSense biedt verzekeraars data aan gebaseerd op wearable technologie om te gebruiken voor het bepalen van de prijs of het afhandelen van claims.

 

Insurtechs bezorgen de gevestigde maatschappijen een stevige hoofdpijn, zoveel moge duidelijk zijn. Maar het is niet allemaal louter kommer en kwel. Meer dan 60% van de insurtechs bieden hun diensten aan aan de sector. Ze helpen hen bijvoorbeeld bij het digitaliseren van de waardeketen van de verzekeraar. Slechts een handjevol insurtechs willen echt de bestaande markt verstoren. Insurtechs hebben soms ook de gevestigde orde nodig om bijvoorbeeld risico af te dekken. Er zijn met andere woorden duidelijk gemeenschappelijke belangen, zoals dat ook in de bankenwereld het geval is. Daar werken fintechs en banken steeds vaker samen. Voor verzekeraars geldt echter dezelfde boodschap als voor de banken. Ze moeten een strategie ontwikkelen om de uitdaging van het digitale tijdperk het hoofd te bieden. Wie daar niet in slaagt, zal zijn marktaandeel zien verschrompelen!