Heldere en transparante aanpak

Wij streven naar duurzame relatie met onze cliënten. Vandaar dat u van ons een heldere communicatie en transparante aanpak mag verwachten. U moet zich comfortabel voelen bij de wijze waarop uw vermogen wordt beheerd.

Maak Kennis Met Ons

Vastgoed

Initiëren en structureren van vastgoedbeleggingen

ER Capital is gespecialiseerd in het initiëren, structuren en het managen/beheren van vastgoedbeleggingen. Het vastgoed in de eigen fondsen van ER Capital is kleinschalig, hoogwaardig en goed verhuurd. Bij de vastgoedselectie wordt gestreefd naar een goede geografische ligging van hoogwaardig onroerend goed met meerdere huurders per pand. Door deze selectie is een portefeuille met een evenwichtig risicoprofiel gerealiseerd. Het actieve beheer maakt een aantrekkelijk lange termijn rendement mogelijk.


Met eigenaren van vastgoed die dit deel willen verkopen treden we graag in contact om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

Vastgoedmanagement en Vastgoedbeheer

Het beheer en management van vastgoed(portefeuilles) is een multidisciplinaire onderneming. Wij geloven er in om alle kennis, welke nodig is voor goed beheer en management, binnenshuis te hebben. Met een klein team van toegewijde professionals beheert ER Capital haar eigen portefeuille alsmede vastgoed van derden.


Daarnaast voert ER Capital zelf de complete financiële boekhouding en administratie over diverse vastgoedfondsen. De vastgoedeigenaren worden dus volledig ontzorgd.


ER Capital is voornemens nog substantieel te groeien in Nederland middels de acquisitie van (portefeuilles) commercieel vastgoed, waarbij alle vastgoedbeleggingssectoren in aanmerking komen.


Het team van ER Capital is gespecialiseerd in complexe vennootschappelijke en financiële structuren en fiscale optimalisatietrajecten. Door onze bedrijfseconomische benadering van vastgoedproposities onderscheiden wij ons ten opzichte van onze branchegenoten.